عکس نوشته عاشقانه دوست دارم باشی برای پروفایل

دوست دارم باشی تا من زندگی کنم…
چون تو خود خود خود زندگی من هستی…
دوست دارم باشی تا من زندگی کنم
دوست دارم باشی…
نه اینکه نگاهت کنم و لذت ببرم از این همه زیبایی….
نه اینکه بفهمم معنای همه رنگ ها را از چشمات…
نه اینکه باشی و بگویی تا صدایت ارامم کند…
نه اینکه دستانت را بگیرم…
نه اینکه حس کنم که مالک همه دنیا هستم… نه…
این ها همه بهانه است…
بهانه میگیرم که باشی…
تا هر لحظه بودنت حس یک لحظه زندگی به من بدهد…
آخر تو نباشی من نیستم…
من بی تو هیچم…
دوست دارم باشی تا من زندگی کنم…
چون تو خود خود خود زندگی من هستی…
خود معنای زنده بودن دوست دارم همه کسم

7+