عکس نوشته دلتنگی هیچ وقت ندانست برای پروفایل

دلتنگی هیچ وقت ندانست که فاصله یعنی چه !

(سعید شیبانی)

دلتنگی هیچ وقت ندانست

3+