عکس نوشته عاشقانه ای همه آرامش از تو در سر انگشتت چه داری برای پروفایل

دست تو یاس نوازش در سحر گاه بهاری
ای همه آرامش از تو در سر انگشتت چه داری

(اردلان سرفراز)

ای همه آرامش از تو

4+