عکس نوشته غمگین بعد از تو برای پروفایل

دستهایم، چشمانم، صدایم، حرفهایم٬
بعد از تو، هیچکدام متعلق به من نیستند
من حالا تکه ایی از توام، که دارد عاشقانه در کائنات پرسه می زند

(هستی خانی)

عکس نوشته غمگین بعد از تو

5+