عکس نوشته عاشقانه دوست داشتنت برای پروفایل

دوست داشتنت هرگز نباید تمام شود
آخر عشقت از آن عشق هایست که هوش را از سر آدم میپراند

دوست داشتنت هرگز نباید تمام شود

1+