عکس نوشته غمگین یاد توئه دیوونه کردم باز

عکس نوشته آهنگ منو دریاب از اشوان برای پروفایل

یاد توئه دیوونه کردم باز، این رابطه جنگه همش دعواس
خسته شدیم از بس زدیم فریاد، برگرد یه کاری کن منو دریاب

یاد توئه دیوونه کردم باز

3+