عکس نوشته غمگین دوباره شونه های تو دوباره های های من

عکس نوشته آهنگ زیبای خواب آلود از سینا سرلک برای پروفایل

دوباره شونه های تو دوباره های های من، چه جای خوبیه آغوش برای درد های من

دوباره شونه های تو

4+