عکس نوشته عاشقانه وقتی دارمت مهم نیست غم دنیا برای پروفایل

عکس نوشته آهنگ پیشم بخند از ماکان بند برای پروفایل

بستم کنارت چشم رو همه دنیا وقتی دارمت مهم نیست غم دنیا

وقتی دارمت مهم نیست غم دنیا

8+