عکس نوشته من خدا رو دارم برای پروفایل

من خدا رو دارم بالای سرم، غمی نیست.

عکس نوشته من خدا رو دارم برای پروفایل

9+