عکس نوشته عاشقانه وقتی میاد صدای پات حالی به حالی میشم

عکس نوشته عاشقانه آهنگ هستی از پازل بند برای پروفایل

وقتی میاد صدای پات حالی به حالی میشم
یه عاشق بیقرار تو این حوالی میشم

وقتی میاد صدای پات حالی به حالی میشم

5+