عکس نوشته عاشقانه اگه تا آخرش باشی میخوام تا آخرش باشم

عکس نوشته آهنگ فرصت از شادمهر عقیلی برای پروفایل

میخوام… با تو یکی باشم!
میخوای واسه تو کی باشم؟
اگه تا آخرش باشی…
میخوام تا آخرش باشم

اگه تا آخرش باشی میخوام تا آخرش باشم

متن ترانه آهنگ فرصت از شادمهر عقیلی

یه فرصت داره میمیره همین الانشم دیره
یه لحظه س فرق باختن تا نباختن
تو میدونی چرا اینجام، بازم از تو تورو میخوام
تو میشی فرق باختن با نباختن
همینه فرق باختن تا نباختن
میخوام با تو یکی باشم
میخوای واسه تو کی باشم
اگه تا آخرش باشی
میخوام تا آخرش باشم
یا من یا هیچکس دیگه، تو قلبت چی بهت میگه
همینه فرق موندن با نموندن
نگاه کن من کمم یا تو، به من باشه فقط با تو
تو میشی فرق موندن یا نموندن
همینه فرق موندن با نموندن

(ترانه: آرش مهرابی)

3+