عکس نوشته عاشقانه تا دستت را می گیرم برای پروفایل

تا دستت را می گیرم
بی اختیار،
دست می کشم از تمام دنیا

(امیرعلی محتشم)

عکس نوشته عاشقانه تا دستت را می گیرم

4+