عکس نوشته غمگین از داغ بزرگی که نگاهت به دلم دوخت

عکس نوشته آهنگ گرداب از احسان خواجه امیری برای پروفایل

از داغ بزرگی که نگاهت به دلم دوخت یک شهر به حال من دیوانه دلش سوخت

داغ بزرگی

6+