عکس نوشته غمگین آهنگ عبور از محسن یگانه برای پروفایل

سرنوشتمو ببین مهربون ترینشون
غصه هاش به من رسید
شادیاش به دیگرون

عکس نوشته سرنوشتمو ببین

5+