عکس نوشته عاشقانه عشق هر روز از سعید بیابانکی برای پروفایل – عکس پاییزی

عشق هر روز به تکرار تو بر می خیزد

عشق هر روز به تکرار تو

2+