عکس نوشته غمگین لعنت به اونی که میاد و بعدش دیگه نمیتونی زندگی کنی

لعنت به اونی که میاد و
بعدش دیگه نمیتونی زندگی کنی

لعنت به اونی که میاد

4+