عکس نوشته غمگین شعر عشق در دل ماند از سعدی برای پروفایل

عشق در دل ماند و یار از دست رفت
دوستان دستی که کار از دست رفت
ای عجب گر من رسم در کام دل
کی رسم چون روزگار از دست رفت

عشق در دل ماند و یار از دست رفت

4+