عکس نوشته غمگین به خودم قول شرف دادم ادامت ندم

عکس نوشته آهنگ بازم رفت از امیرعباس گلاب برای پروفایل

من هنوزم به یادت میفتم ولی
به خودم قول شرف دادم ادامت ندم

به خودم قول شرف دادم ادامت ندم

متن ترانه آهنگ بازم رفت از امیرعباس گلاب

بازم با حرفات، خودم یادم رفت
چه روزایی رو هدر دادم رفت
چقد غصه خوردم که تو شاد باشی، یادته؟ یادته
بازم من که دنیام با حرفات به هم ریخت
با هر جمله ای که تو گفتی دلم ریخت
اسیرت شدم تا تو آزاد باشی، یادته؟ یادته
حالم خرابه با خاطره هاتم بدم
شاید که بعد از این به هر کاری دس زدم
من هنوزم به یادت می افتم ولی
به خودم قول شرف دادم ادامه ت ندم
حالم خرابه با خاطره هاتم بدم
شاید که بعد از این به هر کاری دس زدم
این دفه کل ماجرامونو عوض می کنم
به بی خیالا بگو صب کنن منم اومدم
بازم من که چشماتو دیدم دلم رفت
دوست دارماتو شنیدم دلم رفت
تو هی رفتی هی اومدی باز دوباره، یادته؟ یادته
بازم یه روزی دلت بی خبر رفت
چه راحت نگاهت بازم سمت در رفت
بهت گفتم این رفتن، اومد نداره، یادته؟ یادته

(ترانه: علی بحرینی)

4+