عکس نوشته غمگین من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

عکس نوشته آهنگ من خود آن سیزدهم از محسن چاوشی برای پروفایل

سیزده را همه عالم به در امروز از شهر
من خود آن سیزدهم کز همه عالم به درم

من خود آن سیزدهم

5+