عکس نوشته غمگین هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت

عکس نوشته آهنگ گرداب از احسان خواجه امیری برای پروفایل

با اینکه همه عمر مرا کشت خیالت
هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت

هر آنچه گرفتی ز من و عشق حلالت

3+