عکس نوشته غمگین مثلا برگردی از پیمان اسماعیلی برای پروفایل

مثلاً برگردی و بگویی:
چیزی جا گذاشتم…
بعد مرا بر میداشتی و دوباره می رفتی…؟

مثلا برگردی و بگویی چیزی جا گذاشتم

4+