عکس نوشته عاشقانه مثل بارون روی شیشه تو خود عشقی

عکس نوشته آهنگ لیلی در پاییز از بنیامین بهادری برای پروفایل

مثل گریه توی پاییز
مثل پاییز توی کوچه
مثل کوچه زیر بارون
مثل بارون روی شیشه
تو خود عشقی ، خود عشق

مثل بارون روی شیشه تو خود عشقی

2+