عکس نوشته غمگین اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش

عکس نوشته آهنگ سنگ صبور از محسن چاوشی برای پروفایل

اگر چه هیچکس نیومد سری به تنهاییت نزد
اما تو کوه درد باش طاقت بیار و مرد باش..

اما تو کوه درد باش

5+