عکس نوشته عاشقانه با تو خوشبخت ترینم کافیه بودنت واسم

عکس نوشته آهنگ زیباترین اتفاق از سیروان خسروی برای پروفایل

با تو خوشبخت ترینم کافیه بودنت واسم
این راهو باید بریم تا تهش باهم

با تو خوشبخت ترینم

3+