عکس نوشته غمگین سخته برام گلم بد تا نکن باهام

عکس نوشته آهنگ آی از شهاب مظفری برای پروفایل

سخته بدون تو سخته برام گلم بد تا نکن باهام من کم تحملم

سخته برام گلم بد تا نکن باهام

4+