عکس نوشته زنی باش از عادل دانتیسم برای پروفایل

زنی باش!
که اگر روزی تو را نفهمیدند
سرت را بالا بگیری
محکم لبخند بزنی و
مطمئن باشی
مرد میخواهد، تو را فهمیدن!

زنی باش که اگر روزی تو را نفهمیدند

6+