عکس نوشته غمگین جمعه ها از علی قاضی نظام برای پروفایل

“جمعه” ها را باید از تقویم بیرون کشید پخش کرد بین روزهای هفته
انصاف نیست که همه ی دلتنگیها جمع شود در یک روزِ مشخص
پخش شود در یک عصر دلگیر

جمعه ها را باید از تقویم بیرون کشید

5+