عکس نوشته عاشقانه دستان تو تصمیم من بود برای پروفایل

دست های تو
تصمیم بود
باید می‌گرفتم و
دور می‌شدم.

(محمد شمس لنگرودی)

عاشقانه دستان تو

2+