عکس نوشته عاشقانه لذت دنیا از فریدون مشیری برای پروفایل

لذت دنیا دوست داشتن کسی است که
دوست داشتن را بلد است.
به همین سادگی..!

عاشقانه لذت دنیا دوست داشتن

لذت دنیا دوست داشتن کسی است که دوست داشتن را بلد است.به همین سادگی..!
این روزها گفتن دوستت دارم! انقدر ساده است که میشود انرا از هر رهگذری شنید!
اما فهمش….
یکی از سخت ترین کارهای دنیاست
سخت است اما زیبا!
زیباست
برای اطمینان خاطر یک عمر زندگی
تا بفهمی و بفهمانی…
هر دوره گردی “لیلی”نیست…
هر رهگذری مجنون…
و تو شریک زندگی هر کس نخواهی شد!
تا بفهمی و بفهمانی…اگر کسی امد و هم نشینت شد
در چشمانش باید رد خدا باشد
و باید برایش از “من”گذشت تا به “ما”رسید…..

(فریدون مشیری)

1+