عکس نوشته غمگین شعر نشستم کنار همون پنجره برای پروفایل

نشستم کنار همون پنجره
که حساس بودی به هر منظرش
که تصویر دلگیر دل کندنت
شده آخرین قاب پر خاطرش

(بهزاد شهبازی)

عکس نوشته نشستم کنار همون پنجره

2+