عکس نوشته دلتنگی محبوب دلم برای پروفایل

محبوب دلم ! فراق میدانی چیست ؟!
تنگ است دلم، قرار میخواهد خب …

عکس نوشته دلتنگی محبوب دلم

” این سینه هوای یار میخواهد خب ”
سرمای خوشِ بهار میخواهد خب
هرچند کسی منتظرم نیست ولی
دوری تو انتظار میخواهد خب
با ساز شکسته منتظر میمانم
تنهایی من سه تار میخواهد خب
درد و دل و اشک و آسمان و شب و ماه
دل بی تو دو چشم تار میخواهد خب
محبوب دلم ! فراق میدانی چیست ؟!
تنگ است دلمt قرار میخواهد خب …

(امیرحسین گازر)

5+