عکس نوشته غمگین رفتی و آسمان به حرف آمد تو نبودی چقدر برف آمد

عکس نوشته شعر  زمستانی و برفی از سعید بیابانکی برای پروفایل

رفتی و آسمان به حرف آمد
تو نبودی؛چقدر برف آمد..‌.

عکس نوشته رفتی و آسمان به حرف آمد

3+