عکس نوشته عاشقانه هی دل ای دل نکن این عاشقو عاقل نکن

عکس نوشته آهنگ هستی از پازل بند برای پروفایل

هی دل ای دل نکن این عاشقو عاقل نکن
بستم به کوی او دلم هی منو غافل نکن

هی دل ای دل نکن این عاشقو عاقل نکن

8+