عکس نوشته عاشقانه آهنگ برف از مهدی جهانی برای پروفایل

من به تو دلگرمم با اینکه برف میاد یه روزی میایو لبام به حرف میاد

من به تو دلگرمم با اینکه برف میاد

متن ترانه آهنگ برف از مهدی جهانی

میباره اشکام رو شهر گونم تا وقتی زندم با تو میمونم
احساست من رو قلبت میدونه دوست دارم دیوونه دیوونه
من به تو دلگرمم با اینکه برف میاد یه روزی میایو لبام به حرف میاد
من به تو و فردا خیلی امیدوارم خیلی برام خوبه که تورو دوست دارم
شالت میرقصید تو دستای باد قلبم لرزید و عشق تو رخ داد
احساست من رو قلبت میدونه دوست دارم دیوونه دیوونه

2+