عکس نوشته عاشقانه آهنگ عاشقترین باش از اهورا ایمان برای پروفایل

زیر بار زندگی تکیه کن به عشق مون
هر کی رفت و هر چی شد، تو کنار من بمون

تکیه کن به عشقمون

متن ترانه آهنگ عاشقترین باش از اهورا ایمان

کودکانه دل بباز عاشقانه دل ببند
زندگی ترانته این ترانه رو بخند
زندگی صدای تو در سکوت لحظه هاست
تا ابد شنیدنی تا همیشه آشناست
عاشقترین باش عشق آفرین باش
هم دلبری کن هم دلنشین باش
عاشقترین باش عشق آفرین باش
هم دلبری کن هم دلنشین باش
یا حکایت خوشی یا شکایت از غمه
زندگی همین نفس زندگی همین دمه
یه روزایی سوختنو یه روزایی ساختنه
نه همیشه بردنو نه همیشه باختنه
عاشقترین باش عشق آفرین باش
هم دلبری کن هم دلنشین باش
عاشقترین باش با من عشق آفرین باش
هم دلبری کن هم دلنشین باش
زیر بار زندگی تکیه کن به عشقمون
هرکی رفت و هرچی شد تو کنار من بمون
تو برای من بمون تو برای من بخند
کودکانه دل بباز عاشقانه دل ببند

5+