عکس نوشته عاشقانه شعر خوب من این دل از هانا زارعی برای پروفایل

هر خیالی غیرِ تو راهش به دل ممنوع باد
خوب من! این دل فقط دیوانه و درگیر توست
شب جنونش میزند بالا، و اصلا خوب نیست
دختر مردم اگر دیوانه شد تقصیر توست
(هانا زارعی)

عکس نوشته عاشقانه خوب من این دل

4+