عکس نوشته عاشقانه شعر از مولانا برای پروفایل – عکس پروفایل عاشقانه

گر شاخه‌ها دارد تری ور سرو دارد سروری
ور گل کند صد دلبری ای جان تو چیزی دیگری
چه جای باغ و راغ و گل چه جای نقل و جام مل
چه جای روح و عقل کل کز جان جان هم خوشتری

عکس پروفایل عاشقانه ور گل کند صد دلبری

5+