عکس نوشته غمگین ابر می بارد و من می شوم از یار جدا برای پروفایل

عکس نوشته آهنگ ابر می بارد از همایون شجریان برای پروفایل

ابر می بارد و من می شوم از یار جدا
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

عکس نوشته ابر می بارد

متن ترانه آهنگ ابر می بارد از همایون شجریان

ابر می بارد و من می شوم از یار جدا
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا
ای مرا در سر هر موی به زلفت بندی
چه کنی بند ز بندم همه یکبار جدا
دیده از بهر تو خونبار شد، ای مردم چشم
مردمی کن، مشو از دیده خونبار جدا
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا
چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا
ابر و باران و من و یار ستاده به وداع
من جدا گریه کنان، ابر جدا، یار جدا

(ترانه: امیرخسرو دهلوی)

3+