عکس نوشته عاشقانه مرا در آغوشت بگیر برای پروفایل

مرا در آغوشت بگیر
آنقدر عاشقانه که وابسته ات شوم
جوری که جز آغوش تو
هرگز، پر پروازی نداشته باشم

عکس نوشته مرا در آغوشت بگیر آنقدر عاشقانه

4+