عکس نوشته عاشقانه تو مال منی ضربان قلبم باتو بالا میره برای پروفایل

تو مال منی، ضربان قلبم باتو بالا میره
من از همه دست کشیدم،که تو باشیم همه ام
به ارتفاع ابدیت دوستت دارم

تو مال منی ضربان قلبم

4+