عکس نوشته غمگین هنوزم توی چشم شهر برای پروفایل

هنوزم توی چشم شهر
یه دیوونم که ولگرده!
هنوزم من همونم که
میگن عشقش ولش کرده…

عکس نوشته غمگین هنوزم توی چشم شهر

2+