عکس نوشته آهنگ عمو زنجیر باف از محسن چاوشی برای پروفایل

جواب زنده بودنم مرگ نبود
جون شما بود ؟
مردن من مردن یک برگ نبود
تو رو به خدا بود ؟

عکس پروفایل جواب زنده بودنم مرگ نبود

6+