عکس نوشته آهنگ عمو زنجیر باف از محسن چاوشی برای پروفایل

تازه دیدم حرف حسابت منم
طلای نابت منم
تازه دیدم که دل دارم بستمش
راه دیدم نرفته بود رفتمش

عکس نوشته تازه دیدم که دل دارم بستمش

8+