عکس نوشته غمگین شعر از امید صباغ نو برای پروفایل

به جز تو قلب خودم را به هیچ کس نسپردم
تو هم غمی به جهانم اضافه کردی و رفتی

به جز تو قلب خودم را به هیچ کس نسپردم

3+