عکس نوشته تکلیف مرا روشن کن برای پروفایل

تکلیف مرا روشن کن
یا دوستم داشته باش
یا همین که گفتم..!
(سهیل میرزایی)

عکس نوشته تکلیف مرا روشن کن

5+