عکس نوشته عاشقانه مثلا دستت بوی دستاشو بگیره برای پروفایل

مثلا دستت بوی دستاشو بگیره
برگردی خونه، نشوری
هی بوش کنی، هی بوش کنی…

عکس نوشته مثلا دستت بوی دستاشو بگیره

4+