عکس نوشته غمگین من باشم و فکرت یه خیابون و دل دلتنگ…

عکس نوشته آهنگ پا به پای تو از محسن یگانه برای پروفایل

من باشم و فکرت یه خیابون و دل دلتنگ و نم بارونو
تا جنون میرم لحظه دوری، همه میشناسند منو اینجوری

عکس نوشته من باشم و فکرت یه خیابون و دل دلتنگ

2+