عکس نوشته غمگین شعر بالش خیس من از میثم بهاران برای پروفایل

بالش خیس من هنوز یادشه
خیلی چیزا زیر سر تو بوده

عکس نوشته غمگین بالش خیس من هنوز یادشه

رفتی که حال منو بدتر کنی
رفتی که قاطی گذشته ها شی
من هدفم زندگی ِ با تو بود
اما خودت خواستی وسیله باشی

قفله رو دیوار اتاقش فقط
شاعری که در به در تو بوده
بالش خیس من هنوز یادشه
خیلی چیزا زیر سر تو بوده

تو خیلی وقته باورت نمیشه
حرفایی رو که صادقانه گفتم
حیف منی که این همه جلوتر
واسه تولدت ترانه گفتم

تموم زور من همینقد بوده
فک نکنی واسه تو کم گذاشتم
شاید اصن زد به سرم یه روزی
اسمتو روی دخترم گذاشتم

دیگه از اون موقعی که تو رفتی
هیشکی از این ترانه ها جا نخورد
درست مث ترانه های قبلیم
این یکی ام به درد اجرا نخورد!

(میثم بهاران)

3+