عکس نوشته آهنگ خدا از حمید هیراد برای پروفایل

خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو
سرو خرامان منی در دل و جان بی من مرو

خوش خرامان میروی ای جان جان بی من مرو

5+