عکس نوشته آهنگ بارون از امین رستمی برای پروفایل

بارون هواتو داره رنگ چشاتو داره
قدم زدن تو بارون با تو چه حالی داره دلم هواتو داره

بارون هواتو داره رنگ چشاتو داره

6+